address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Odborné komise ČACH

Odborné komise ČACH

Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí jsou přílohou Výroční zprávy.

Struktura Odborných komisí ČACH:

Trenérská komise:

  • Sleduje trendy v oblasti cheerleading,
  • navrhuje a doporučuje novinky a změny v oblasti vzdělávání v soutěžním řádu,
  • podílí se na tvoření Ankety Sportovec a trenér roku a nastavení systému hodnotících kritérií a na hodnocení,
  • má poradní hlas v rozhodování výjimkách na soutěže,
  • formálně hodnotí obdržené žádosti o pořádání KS,
  • připravuje Schůzi trenérů (únor),
  • podílí se na dalších projektech, oblastech a úkolech spojených s trenérskou tématikou.

Předseda: PhDr. Radovan Slavík, Ph.D.
Zástupkyně předsedy: Bc. Šárka Javůrková
Členka: Linda Myers
Členka: Mudr. Veronika Dobiášová
Členka: Nicole Kolářová
Členka: Mgr. Nikoleta Míková
Členka: Mgr. Veronika Tlapáková
Členka: Bc. Lucie Skálová
Členka: Bc. Magda Winterová
Členka: Kateřina Šidlová

Kontakt: trenerskakomise@cach.cz

Pracovní skupina pro bezpečnost a Levelbook:
Předseda komise: Mgr. Petra Žáková
Člen: Bc. Kristýna Beňová
Člen: Linda Kotvová

Kontakt: cach@cach.cz

Pracovní skupina porotců:
Předseda komise: Barbora Schejbalová
Člen: Bc. Simona Míková

Kontakt: cach@cach.cz

Pracovní skupina Performance:
Předseda komise: Mgr. Veronika Hrubá

Kontakt: cach@cach.cz

Pracovní skupina pro rozvoj a strategické plánování:
Člen: Alexandr Stolpovskych
Člen: Mgr. Petra Žáková
Člen: Ing. Martina Marešová

Kontakt: cach@cach.cz