address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Výkladové stanovisko k mim. opatření od 22. 11. 2021 pro účely tréninku

by Martina Železná Novinky

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 22. 11. 2021 k omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

Výňatek ze závěru výkladu, vztahující se k našim tréninkovým aktivitám:

  • Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.

  • Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).

 Výše uvedené je pro nás v dané situaci velmi schůdné řešení bez ovlivnění našich tréninků. I bez prokazování přímo na tréninku je pro nás tato situace relativně bezpečná, protože se vlastně všechny osoby nad 12 let musí prokazovat bezinfekčností na mnoha místech, např. v restauracích a děti se budou plošně testovat ve školách.