address-cardangle-downbankbarschevron-leftchevron-rightenvelopefacebook-officialfile-excel-ofile-pdf-ofile-word-ofile-zip-ograduation-capinstagramlinkstartrophyvimeo-squarewindow-close-oyoutube-squarezonerama

Rozvolňování opatření k 11. 5. 2020

by Martina Železná Novinky

Vážení zástupci klubů,

jak již mnoho z vás zaregistrovalo, bylo vydáno nové usnesení vlády s rozvolňováním k 11. 5. 2020.

Výňatek z tohoto usnesení:

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a) společně sportuje nejvýše sto osob,
b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

IV. nařizuje
a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:
 − je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:
− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

celé Usnesení naleznete ZDE.

Snažíme se pro vás zajistit výklad, s kterým budeme moci konkrétněji odpovědět na vaše dotazy, jelikož jsou výklady od jednotlivých organizací v tuto chvíli velmi rozdílné. 

V příloze můžete nalézt také grafické znázornění od MZČR a NSA.