address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Jak probíhal FINANČNÍ AUDIT v ČACH?

by Martina Železná Novinky

Finanční audit se nám podařilo realizovat ještě před vyhlášením nouzového stavu spojeného s virovým onemocněním COVID - 19. Přinášíme pár stěžejních informací, které tento proces provázely.

Výběrové řízení v kostce: 

 • listopad 2019 – započato výběrové řízení na zhotovitele finančního a procesního auditu
 • osloveno 10 různých společností
 • analýza poskytnutých nabídek a jejich finančních podmínek
 • osobní setkání s dvěma finalisty - Schaffer & Partner Audit s.r.o. a společností 22HLAV
 • hlasování VV ČACH – výherce - společnost 22HLAV
 • stvrzení ze strany Kontrolní komise
 • podepsána Smlouva o auditu účetní závěrky se společností 22HLAV

Finanční audit přehledně:

 • 8.1.2020 osobní setkání ČACH a odpovědných auditorů na Strahově, probíhá detailnější prezentace asociace a předání potřebných dokumentů a dalších informací pro zpracování finančního auditu - zejména účetní závěrky, příloh účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát za posuzované období, tedy od 1.9.2018 - 31.8.2019
 • zpracování a vlastní finanční audit ze strany zhotovitele, součinnost v rámci doplnění dalších potřebných informací a materiálů
 • následně vydána Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.8.2019 v organizaci Česká asociace cheerleaders,z.s.
 • vysloven hlavní výrok nezávislého auditora, tedy:

"Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Česká asociace cheerleaders, z.s. k 31.8.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.8.2019 v souladu s českými účetními předpisy."

V tuto chvíli se Výkonný výbor připravuje na další fázi, tedy plánovaný PROCESNÍ AUDIT, který má proběhnout na konci měsíce července 2020. Doufejme, že stávající situace nezkomplikuje naši započatou práci a budeme moci učinit další kroky k zefektivnění chodu naší asociace.