Do Spirit Cupu zbývá
 

Česká asociace cheerleaders (ČACH) pozvala na schůzku organizaci Czech Cheerleading Union (CCU) za účelem otevřeného jednání a s cílem nalézt možnosti spolupráce ku prospěchu českého cheerleadingu. Musíme však s politováním konstatovat, že bohužel nedošlo ke shodě v žádném směru komunikace.

Výstup z jednání, které proběhlo 15.10.2014:

"CCU si nedovede představit spolupráci s ČACH za současných podmínek na základě stanov ČACH."

Vážení členové ČACH.

Dovolujeme si vám s radostí oznámit, že na základě dlouholeté systematické práce byla Česká asociace cheerleaders zařazena do dotačního programu Českého Olympijského výboru. 

Získali jsme financování programu AKRO GYM" a AKRO GYM Plus". Jeho hlavním cílem je podpora harmonického tělesného rozvoje dětí a mládeže, zefektivnění nácviku gymnastických a akrobatických prvků a tím zvýšení výkonnosti a zajištění bezpečnosti tréninků u dětí a mládeže.
Co to pro vás znamená?
 
V rámci programu “AKRO GYM" bude do konce roku ZDARMA do každého týmu distribuována gymnastická slza, speciální pomůcka určená k nácviku fliků, přemetů vzad a přemetů vpřed, které patří k důležitým dovednostem a hodnoceným prvkům v soutěžních sestavách.
E-mailem na vedení týmů byly zaslány bližší informace a prezentace představující nový projekt, do kterého budou zařazeni všichni členové České asociace cheerleaders.
Viz stanovy ČACH a směrnice č. 1/2014 přijata na VH zúčastněnými zástupci členských týmů.  Z tohoto důvodu je požadováno také čestné prohlášení. Prosíme vás o jeho vyplnění a zaslání zpět ideálně obratem. Také byl přiložen dotazník, který vyžaduje vyplnění přesné adresy na kterou chcete pomůcky doručit a dotazníkové šetření ohledně vašich dalších potřeb, jejichž pokrytím by došlo ke zlepšení tréninkových podmínek.
Distribuce gymnastických slz proběhne po obdržení všech prohlášení a ukončení řádného výběrového řízení na dodavatele gymnastického vybavení do tělocvičen.
Programy AKRO GYM a AKRO GYM Plus budou plynule pokračovat i v příštím roce. Nástavbový program “AKRO GYM plus” bude dle pravidel určen všem týmům, které se účastní alespoň 3 soutěží České asociace cheerleaders. Objem přidělených dotačních prostředků v programu “AKRO GYM Plus” od ČOV určuje kriterium četnosti účasti s cílem podpořit aktivní mládežnickou základnu.
 
Věříme, že se oba programy úspěšně rozjedou a budete se moct těšit i na další pomůcky a technické vybavení do vašich tělocvičen i v příštích letech.
 
Na Spirit Cheer Cupu 22.11. 2014 proběhne informační schůzka pro trenéry a manažery týmů, kde vás budeme detailně informovat o programech “ AKRO GYM” a “AKRO GYM Plus” a rádi zodpovíme vaše dotazy.
 
Přejeme vám pohodové a bezpečné tréninky a těšíme se na další spolupráci.
 
Váš VV ČACH
 


Vážení trenéři, cheerleaders,

i pro CNCT začala nová sezóna, která bude letos opravdu nabitá.
Jako první jsme si pro vás připravili program National Cheer Talent Academy.
Jedná se o program výchovy nadaných cheerleaders v juniorské kategorii.
První částí programu je trénink, který se bude konat ve dnech 18. a 19. 10. v prostorách základní školy Hornoměcholupská (sobota 12:00 – 19:00, neděle 9:00 – 17:00).
Druhou částí je exhibiční vystoupení na letošním Spirit cheer cupu 22. 11. 2014 v Plzni.

Jak se do programu zapojit?

Z každého týmu může trenér přihlásit jednu stuntovou skupinku v juniorské kategorii, podmínkou pro tuto skupinku je zvládnutí liberty ze země.
Během víkendového soustředění se cheerleaders naučí exhibiční choreografii, kterou za pomoci členů CN/CT předvedou na Spirit cheer cupu 2014.

Cheerleaders si mohou zakoupit tričko s aktuálním designem CN/CT, ve kterém budou potom i vystupovat na Spirit cupu (zakoupení není podmínkou, pokud si jej nezakoupí, budou vystupovat ve svých nepotištěných tričkách černé barvy). Náhled nového designu CN/CT pro rok 2014/2015 bude k dispozici během příštího týdne.

Bližší informace a registrační formuláře byly zaslány trenérům na e-mailové adresy.

Své přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději do 10. 10. 2014, po tomto datu dáme možnost dalším nadaným skupinkám z jednoho týmu.

Příjemný den

JANA VOZÁBOVÁ
Místopředsedkyně, manažerka CN/CT