address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY

Historie evidence členů České asociace cheerleaders (ČACH), jak na úrovni klubů a týmů, tak jednotlivých členů sahá stejně jako vznik a začátky ČACH na počátek třetího milénia, tj. do roku 2001. A i když se první cheerleaders v České republice objevili až za 113 let od okamžiku, kdy se cheerleading objevil poprvé, v podobě organizovaného povzbuzování na zápasech amerického fotbalu, v americkém Princetonu, nebylo to ani 50 let poté, co se sportovní odvětví cheerleadingu otevřelo po 2. světové válce také ženám. Členská základna v České republice je tvořena převážně ženami, muži v prvních dvou dekádách zaujímali průměrně 6 % členské základny ČACH.

Jak bylo zmíněno, to anglické, na výslovnost těžší a pro danou dobu neznámé, slovo „cheerleading“ se začalo v ČR v souvislosti se sportem skloňovat a překládat od roku 1993. Myšlenka sdružovat se, evidovat kluby, týmy a sportovce, společně plánovat, utvářet pravidla a formovat sportovní odvětví cheerleading vznikla spolu se založením České asociace cheerleaders v roce 2001. A tak jako je 1. 11. 2001 oficiálním datem vzniku ČACH, je také počátkem evidence údajů o členské základně České asociace cheerleaders, tzn. klubech, sportovcích a trenérech. Pomineme-li zakládající, nultý, rok můžeme konstatovat, že v první sezóně bylo registrováno 9 klubů s celkovým počtem 154 členů a zastoupením v 6 krajích ČR a na Slovensku (v některých počátečních letech byly členy ČACH také 1-2 slovenské kluby). Po 20 letech tvoří členskou základnu téměř 2 000 cheerleaders ve 30 klubech specializujících se na sportovní a taneční cheerleading. Evidence základny ČACH měla z počátku podobu záznamu v běžném tabulkovém programu, o členství bylo žádáno formou papírové žádosti a byly vydávány papírové členské průkazy. Od roku 2014 již evidence klubů a členů probíhá prostřednictvím stále se rozvíjejícího Elektronického registračního systému ČACH, přes který se též sportovci přihlašují na akce či soutěže v cheerleadingu. Zároveň byly postupem času nahrazeny také papírové průkazy plastovými kartičkami.

Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že vývoj členské základny má co do počtu členů a sportovců stoupající tendenci s menšími propady v průběhu let. Nárůst či mírné poklesy kopírují, resp. reagují s odezvou na některé milníky uplynulých 20 let.

  • V první dekádě ČACH evidovala průměrně 20 členských klubů za sezonu. Ve druhé vzrostl průměrný počet klubů na 32 za sezonu.
  • Za prvních dvacet let prošlo spolkem 56 registrovaných klubů a bylo evidováno až 9 tisíc sportovců věnujících se cheerleadingu.
  • První tisícovky členů ČACH v jedné sezoně bylo dosaženo na konci prvního desetiletí.
  • V jedné sezoně evidujeme průměrně 81 % sportovců věkové kategorie děti a mládež do 18 let, včetně.
  • V posledních 5 letech tvořily více jak 50 % evidovaných členů do 18 let děti a mládež ve věku 11 – 15 let.

Na počátku vzniku ČACH bylo 154 nadšenců do cheerleadingu, po 10 letech kolem 1 000, za dalších 10 let se členská základna zdvojnásobila. Přejeme si, aby i v dalších deseti letech základna narostla o dvojnásobek a cheerleading se zabydlel v dalších městech a obcích všech krajů České republiky.

Autor článku: Renata Štefanová

Snímek obrazovky (667) Snímek obrazovky (671)