address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Síň Slávy Síň Slávy

Síň Slávy Síň Slávy

Do Síně slávy českého cheerleadingu je zpravidla každoročně uvedena osobnost, která se podstatným rozsahem své dosavadní činnosti zasloužila o dlouhodobý rozvoj českého cheerleadingu jako sportovního odvětví, propagovala cheerleading mezi nejširší veřejností, zasloužila se o dobré jméno českého cheerleadingu na domácím či světovém poli, podílela se na rozvoji dětí a mládeže v tomto sportu či se významnou měrou zapříčinila o růst a rozvoj českého cheerleadingu v některé z jeho oblastí.

K udělení tohoto ocenění je nutná nominace kolektivního člena ČACH nebo Prezidia ČACH. Nominace zpracovává hodnotící komise tvořena především členy trenérské komise. Samotné předávání se koná zpravidla každý rok na slavnostním Galavečeru, na kterém se vyhlašují vítězové Ankety sportovec a trenér roku.

Udělené ocenění může být na návrh Prezidia ČACH odňato, a to osobě, která se po předání ocenění dopustí takového jednání, které je neslučitelné se sportovní morálkou a zásadami fair play. O odejmutí ocenění Síně slávy rozhoduje Valná hromada na základě doporučení Prezidia ČACH.

Příklady ocenění: dlouhodobá a úspěšná sportovní reprezentace, uspořádání (významné) soutěže, dlouhodobá činnost v oblasti porotcovství nebo školitelství, činnost manager/organizátor nebo zakladatel/majitel velkého klubu, významné sportovní či trenérské úspěchy/zásluhy, významná práce s dětmi a mládeží, a jiné další.

Níže naleznete přehled všech aktuálních členů Síně Slávy českého cheerleadingu.

2014: Barbora Schejbalová (Krausová) Síň Slávy

Barbora Schejbalová (Krausová) Bára stála v roce 1993 u zrodu českého cheerleadingu a pomohla a dosud pomáhá rozvíjet tento sport v České republice po všech jeho stránkách. Byla u toho, kdy se formovaly první základy, metodika a pravidla českého cheerleadingu u nás a dosud aktivní formou pomáhá v oblasti vzdělávání. V rámci týmu Prague Lions Cheerleaders vyhrála několik titulů Mistra ČR. V roce 2001 se rozhodla založit Českou asociaci cheerleaders (dále jen „ČACH“), tedy zastřešující organizaci tohoto sportu v ČR a více než 10 let byla předsedkyní ČACH.

Více info o Barbora Schejbalová (Krausová)

2015: Veronika Quintana (Ludvíková) Síň Slávy

Veronika Quintana (Ludvíková) Veronika byla u zrodu jednoho z prvních cheerleadingových týmů vůbec. Byla součástí Prague Lions cheerleaders od samého prvopočátku (rok 1993), jejich první trenérkou, choreografkou a motivátorkou rozvoje cheerleadingu v České republice. Prague Lions cheerleaders byly součástí klubu amerického fotbalu, a proto v prvopočátcích se tento tým zaměřoval zejména na tzv. football cheerleading. Veronika ve spolupráci s Anne Quesnell (Američanka tehdy žíjící v ČR) získávala mnoho videomateriálů či jiných podpůrných prostředků z oblasti cheerleadingu a z těch čerpala a díky nim trénovala a motivovala své svěřenkyně.

Více info o Veronika Quintana (Ludvíková)

2016: Anne Dewald Quesnell Síň Slávy

Anne Dewald Quesnell Anne je Američankou, která v devadesátých letech žila se svým manželem a svými třemi dětmi v České republice. Právě vzhledem k tomu, že manžel Anne byl trenérem týmu amerického fotbalu Prague Lions a pro Američany je cheerleading základem spjatý s americkým fotbalem, byla to právě Anne, která dala první myšlenku zrodu cheer týmu v České republice. Anne tehdy oslovila Veroniku Ludvíkovou, nadšenou sportovkyni, která se v té době účastnila zápasů amerického fotbalu jen z pohledu diváka/fanouška a Veroniku nadchla natolik, že jí pomohla založit jeden z prvních historických cheer týmů v ČR.

Více info o Anne Dewald Quesnell

2016: Nikoleta Míková Síň Slávy

Nikoleta Míková Nikol velkou měrou ovlivnila cheerleading v ČR. Nejen během role předsedkyně České asociace cheerleaders, kterou několik let zastávala, se zasadila o rozvoj cheerleadingu, zlepšení podmínek pro sportovce i větší popularitu tohoto sportu. Vždy pomáhá najít nové způsoby, jak pomoci nadějným cheerleaders (školení, workshopy, kempy apod.). V r. 2001 spoluzaložila Nikol tým JNS cheerleaders a v jeho čele stojí dodnes.

Více info o Nikoleta Míková

2017: Martina Němcová (Brožová) Síň Slávy

Martina Němcová (Brožová) Martina jako členka Prague Lions Cheerleaders, jednoho z prvních cheer týmů v ČR, pomáhala od roku 1994 formovat a objevovat krásu tohoto sportu. Jako jedna z prvních pomáhala rozvoji českého cheerleadingu spoluprácemi se zahraničními týmy. V rámci své aktivní kariéry v týmech Prague Lions a O2(Chilli) cheerleaders vyhrála nespočet národních i mezinárodních mistrovství. Postupně se Martina z aktivní členky stala úspěšnou trenérkou a choreografkou a týmy pod jejím vedením získaly řadu cenných ocenění. V roce 2012 se stala spoluzakladatelkou cheer týmu Cheer Academy, z.s. který se může pyšnit přibývajícími soutěžními úspěchy.

Více info o Martina Němcová (Brožová)

2018: Martina Marešová (Myšková) Síň Slávy

Martina Marešová (Myšková) Martina se věnuje cheerleadingu od svých 14 let, kam přešla po předchozí gymnastické a taneční zkušenosti. Nejprve aktivně soutěžila za klub Prague Lions Cheerleaders. V roce 2001 založila jeden z největších českých klubů - klub Prague Eagles Cheerleaders, který dominuje na špici allgirl týmů v ČR a pyšní se zlatým pohárem ME 2017. Sama byla řadu let aktivní členkou národního týmu. Od roku 2010 je členkou Výkonného výboru ČACH a v roce 2016 byla zvolena Prezidentkou ČACH. Od roku 2018 je současně členkou ECU Board jako zástupce pro střední Evropu. Martina se významně podílela na digitalizaci a ustanovení interních procesů v rámci ČACH, jako stabilní a moderní organizace.

Více info o Martina Marešová (Myšková)

2019: Jana Slavíková (Vozábová) Síň Slávy

Jana Slavíková (Vozábová) Jana začala svou cheerleadingovou kariéru v historicky prvním týmu v ČR (Lions Cheerleaders), ve kterém se později ujala pozice hlavního trenéra. V roce 2012 založila tým Fighters Cheerleaders. Má za sebou léta zkušeností z domácích i mezinárodních soutěží jako sportovec, trenér, ale i porotce, také působila jako instruktorka na kempech. Podílí se na formování českého cheerleadingu v rámci své pozice místopředsedkyně České asociace cheerleaders. Byla aktivní členkou českého národního týmu (CN/CT), s nímž opakovaně reprezentovala ČR na Mistrovství Evropy.

Více info o Jana Slavíková (Vozábová)

2020: Renata Štefanová Síň Slávy

Renata Štefanová Renata Štefanová se k aktivnímu cheerleadingu dostala na začátku roku 1994 jako členka pražského klubu cheerleaders působícího u amerického fotbalu Prague Panthers. Zde mnoho let působila nejen jako aktivní cheerleader, ale i jako trenérka. Účastnila se zápasů amerického fotbalu, různých doprovodných a kulturních akcí a s týmem Prague Panthers Cheerleaders i několika cheer kempů a soutěží.

Více info o Renata Štefanová

2020: Radka Bandasová Síň Slávy

Radka Bandasová Radka Bandasová, zakladatelka týmu Basta cheerleaders, je vystudovaná pedagožka. V roce 1994 založila velmi krátce před porodem jejího druhého dítěte Pohybové studio Basta Junior, které čítalo asi 10 dětí. Její Pohybové studio pro děti se postupem času přesunulo do oblasti cheerleadingu. Byla tak v podstatě u zrodu cheerleadingu u nás, v České republice :) a s jejím týmem se účastnila hned prvního mistrovství ČR v cheerleadingu.

Více info o Radka Bandasová

2021: Linda Myers Síň Slávy

Linda Myers Linda Myers (rozená Kotvová) se cheerleadingu věnuje již 20 let, od svého juniorského věku, kdy do klubu Prague Eagles Cheerleaders přestoupila ze sportovního aerobiku. Aktivní sportovkyně, reprezentantka ČR, trenérka, instruktorka, manažerka klubu a členka komisí České asociace cheerleaders. Jako aktivní sportovkyně získala nespočet mistrovských titulů v ČR i na otevřených mistrovství Evropy v týmových sestavách, tak i jako flyer nejúspěšnějšího allgirl group stuntu té doby. Nesmíme opomenout ani na její průkopnictví a úspěchy v divizi partner stunts, kde v neuvěřitelné konkurenci evropských dvojic vybojovala pro ČR bronzovou medaili z Elite Cheerleading Championship 2009. Jako reprezentantka ČR se v národním týmu - AllStar a později Czech National Cheer Team - účastnila několika ECU Mistrovství Evropy.

Více info o Linda Myers