address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Česká asociace cheerleaders, z.s. (dále jen “ČACH”) je organizátorem projektu COACH UNIVERSITY, který poskytuje vzdělání pro trenéry, asistenty trenérů cheer a manažery ve sportovním odvětví cheerleading. Vzdělávací systém pomáhá plynulému zvyšování sportovní výkonnosti, profesionalizaci sportovního odvětví, odbornosti pracovníků ve sportovním odvětví, zvýšení bezpečnosti tréninku a tím i snížení úrazovosti. Poskytuje trenérům návody k systematickému vedení tréninkových jednotek, rozšíření portfolia tréninkových metod a postupů. Rozvíjí vzdělávací programy pro sportovní, taneční cheerleading, vedení klubů a týmů, je specializací pro práci s mladšími věkovými skupinami a další. COACH UNIVERSITY na základě potřeb českého cheerleadingu vytváří a zajišťuje hlavní a vedlejší studijní programy, kempy a semináře související s rozvojem sportovního odvětví cheerleading.

Systém trenérských licencí Coaches University