address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

DOPING

Každoročně se od 1. 1. 2022 aktualizuje Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2022. Úplné znění Seznamu je dostupné na adrese zde. O veškerých změnách v Seznamu zakázaných látek a metod pro rok 2022 se můžete dočíst zde.

Od 1. 1. 2022 je také účinná aktualizovaná verze Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Jediná výrazná změna se týká vytvoření nového Národního rozhodčího soudu pro sport a je promítnuta v článku 13 Směrnice. Odvolacím orgánem ve všech dopingových případech bude nově Národní rozhodčí soud pro sport, což je orgán Národní sportovní agentury, který byl vytvořen po vzoru Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne (CAS). Jednotlivé dopingové spory budou rozhodovat 3 rozhodci (profesionálové se znalostí antidopingu), které jmenují jednotlivé strany sporu.

Zřízením tohoto orgánu, který je institucionálně a funkčně zcela nezávislý na ADV, a vytvořením řádných pravidel pro řízení před tímto orgánem, je splněna jedna z kritických připomínek, která vzešla z auditu Světové antidopingové agentury (WADA) a týkala se zcela nedostatečného procesu před rozhodovacími orgány v dopingových případech. Vytvoření tohoto nového orgánu bude znamenat rychlé a efektivní řešení sporů v dopingových věcech při respektování veškerých práv sportovců, která vyplývají ze Světového antidopingového kodexu a Směrnice.

Veškeré aktuality na téma dopingu vydává Antidopingový výbor ČR (taktéž ADV ČR) a sledovat je můžete na webových stránkách ADV ČR.