address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Česká asociace cheerleaders (dále jen “ČACH) a členové ČACH přijímají a dodržují podmínky Národního antidopingového programu ADV ČR, Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a Světový antidopingový Kodex .

Každoročně se od 1. 1. 2022 aktualizuje Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2022. Úplné znění Seznamu je dostupné na adrese zde. O veškerých změnách v Seznamu zakázaných látek a metod pro rok 2022 se můžete dočíst zde.

Od 1. 1. 2022 je také účinná aktualizovaná verze Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Jediná výrazná změna platná od 1. 9. 2022 se týká vytvoření nového Národního rozhodčího soudu pro sport a je promítnuta v článku 13 Směrnice. Odvolacím orgánem ve všech dopingových případech je nově Národní rozhodčí soud pro sport, což je orgán Národní sportovní agentury, který byl vytvořen po vzoru Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne (CAS). Jednotlivé dopingové spory budou rozhodovat 3 rozhodci (profesionálové se znalostí antidopingu), které jmenují jednotlivé strany sporu. Zřízením tohoto orgánu, který je institucionálně a funkčně zcela nezávislý na ADV, a vytvořením řádných pravidel pro řízení před tímto orgánem, je splněna jedna z kritických připomínek, která vzešla z auditu Světové antidopingové agentury (WADA) a týkala se zcela nedostatečného procesu před rozhodovacími orgány v dopingových případech. Vytvoření tohoto nového orgánu znamená rychlé a efektivní řešení sporů v dopingových věcech při respektování veškerých práv sportovců, která vyplývají ze Světového antidopingového kodexu a Směrnice.

Veškeré spory týkající se porušení antidopingových pravidel se rozhodují právě podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR.

Světový antidopingový Kodex je základním a celosvětovým dokumentem, na němž je založen světový antidopingový program ve sportu. Smyslem Kodexu je podpořit boj proti dopingu celosvětovou harmonizací klíčových antidopingových prvků. Současný Světový antidopingový Kodex je účinný od 1. 1. 2021. Nedílnou součástí Kodexu jsou i jeho jednotlivé standardy. Účelem těchto Mezinárodních standardů je harmonizace činnosti Antidopingových organizací odpovědných za specifické technické a funkční části antidopingového programu.

Aktuality na téma dopingu vydává Antidopingový výbor ČR (taktéž ADV ČR) a sledovat je můžete na webových stránkách ADV ČR.