address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

JEFF WEBB
(na otázky odpovídá Karl Olson)
rozhovor ze dne 25. 9. 2021

Jeff Webb je americký podnikatel a výkonný ředitel s celoživotním cílem rozvoje cheerleadingu nejen v USA, ale i s celosvětovým dosahem. Je zakladatelem Universal Cheerleading Association a Varsity Spirit, zároveň zakladatelem a současným prezidentem International Cheer Union. Díky jeho dlouholetému úsilí posunout tento sport na respektovanou pozici v celém světě se zasloužil o nedávné přijetí cheerleadingu do olympijské rodiny.

Jaké byly začátky Jeffa s cheerleadingem?
Jeff cheeroval za Oklahoma University na přelomu 60-tých a 70-tých let a vypracoval se na hlavního instruktora jedné z vůbec prvních cheerleadingových organizací - National Cheerleaders Association (NCA). Po dokončení studií na univerzitě Jeffa oslovil zakladatel a prezident NCA Lawrence Herkimer, aby se stal hlavním vedoucím letních NCA kempů. Jeff souhlasil a krátce po prvních zkušenostech se stal Viceprezidentem NCA. Jeff se vedením kempů tak nadchl, že chtěl do tohoto sportu vnést více technických a bezpečnostních pravidel (zejména ve stuntech a pyramidách), ovšem necítil, že by se tímto směrem NCA chtěla ubírat. Proto Jeff z NCA odešel a v roce 1974 založil Universal Cheerleaders Association (UCA). Vše ostatní už je současnou historií. Právě se založením UCA, Jeff založil obrovský koncept cheerleadingových soutěží, zasloužil se o velkou mediální a televizní podporu tohoto sportu, začal upevňovat pevná a jasné pravidla pro sportovce zajišťující bezpečnost díky mnoha kempů a vzdělávacích aktivit. Později přidal další velkou oblast týkající se módy, resp. cheerleadingové značky uniforem Varsity. Po odchodu Lawrence Herkimera do důchodu od něj koupil i NCA. Jeff také pomohl založit organizaci USASF a koncept Worlds. Samotný termín “Worlds” je myšlenkou, aby mnoho týmů po celém světě mohlo soutěžit na jednom místě. Postupně díky této myšlence, a samozřejmě v nezbytné spolupráci s mnoha týmy/zeměmi z celého světa, vznikla myšlenka organizace, která by zajistila jednou možný start cheerleadingu na Olympiádě. A nejen s touto myšlenkou Jeff založil ICU (International Cheer Union).

Kdy a jak vznikla organizace ICU?
Na USASF Worlds soutěž se přihlašovalo stále více a více mezinárodních týmů. Zároveň i mnoho týmů a národních organizací prosilo o asistenci v rámci uznání Mezinárodní Olympijské Federace a příslušné akceptace cheerleadingu jako sportu v jejich zemi. Na jednom z mezinárodních meetingů v dubnu 2004 s několika trenéry z různých zemí byl rozhodnut záměr založení ICU, tedy mezinárodní instituce, která by zastřešovala cheerleading celosvětově, zejména pak za již zmíněným účelem olympijského uznání. Tuto schůzku právě považujeme za založení organizace ICU. Od toho momentu jsme procestovali celý svět, navštívili mnoho zemí a pomohli v nich rozvinout sport jako takový, podpořit technické a organizační potřeby s tím, že formálně tedy ICU byla založena v květnu 2007. V lednu 2008 jsme pozvali 10 zástupců evropských zemí do Orlanda na Varsity/UCA Championships, abychom představili hlavní cíle a směr ICU. Již v březnu stejného roku ICU registrovalo více než 40 cheerleadingových zemí z celého světa.

Jaké byly a jsou tvé pocity v rámci nedávného uznání cheerleadingu Mezinárodním olympijským výborem, tedy šancí, že se cheerleading brzy ukáže na Olympijských hrách?
Jeff je absolutně nadšený rozhodnutím IOC (Mezinárodního olympijského výboru) ze dne 20. 7. 2021 o tom, že byl cheerleading přijat jako olympijský sport. Pro Jeffa to byl opravdu jeden z jeho nejlepších dní, neboť cheerleading je jeho celoživotní naplnění. Přes veškeré nadšení Jeff moc dobře ví, že ICU musí být stále obezřetné, neboť žádost o zařazení do Olympijských her je další výzvou, která nebude lehká. Je nutné projít náročným administrativním procesem, dokázat vysokou soutěžní i vzdělávací úroveň cheerleadingových programů, ale toto je cíl, který Jeff má před sebou. V každém případě přijetí cheerleadingu IOC už je samo o sobě obrovským úspěchem pro trenéry, sportovce a další činitele tohoto sportu, a to v celosvětovém měřítku. Ve většině zemí je či bude snazší získat národní olympijské uznání, taktéž respekt ke sportu jako takovému, případně i mnohem větší podporu ze strany partnerů či jiných organizací.

Snímek obrazovky (258)