address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Výkladové stanovisko k mimořádnému opatření

by Martina Železná Novinky

Vyšlo výkladové stanovisko k opatření platnému od 1. 9. 2021, jehož výňatek sice již najdete na našem webu v sekci COVID dle výkladu agentury sportu.

"V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 26. 8. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 1. 9. 2021 (dále jen „MO služby“) si tímto . . dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

Závěry (závěry v souvislosti s našim sportem a tréninky jsou zvýrazněny):

  1.  Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu. 
  2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 x nad 3.000.
  3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních i vnitřních sportovištích bez omezení počtu ve skupině, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
  4. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu.
  5. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
  6. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
  7. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.)
  8. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebestestování na místě, školní testování." 

Tímto týdnem se taktéž přestávají testovat děti ve škole, dle tohoto platného opatření to tedy znamená, že (pokud nemají očkování nebo neprodělaly COVID) budou muset podstoupit test ať už v laboratoři nebo na místě před tréninkem viz bod 8 závěru.