address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

SAFETY CHECK 06 a 07

by Martina Železná Novinky

SAFETY CHECK 06

STUNTOVÁ SESTUPNÁ INVERZE L4 vs. L5

OTÁZKA: V kterém nejnižším levelu je tento prvek povolen a jakým pravidlem se řídí?

A. Level 3; Stunty J2 a 4
B. Level 4; Stunty K2-3
C. Level 5; Stunty H2-4
D. Level 6; Stunty H

ODPOVĚĎ A VYSVĚTLENÍ:

Asi jste správně určili, že se nejedná ani o prvek Levelu 3, ani o prvek Levelu 6. Jak jste se ale popasovali s Levely 4 vs. 5? A dokázali byste svůj verdikt obhájit?

V Levelu 4 mohlo být matoucí pravidlo K1, které říká, že “prodloužené inverzní stunty jsou povoleny”. Prvek na videu je však dle definice jasnou sestupnou inverzí, která sice začíná v úrovni pasu, ale prochází nad úrovní prep. Opět se ukazuje, jak důležité je umět správně klasifikovat konkrétní prvky, což zrovna u sestupných inverzí bývá problém napříč všemi levely... V L4 jsou sestupné inverze povoleny jen v úrovni prep a jedinými výjimkami jsou kontrolované stažení prodlouženého inverzního stuntu a dvounohé pancake přechody. Diskutovaný prvek však nespadá ani do jedné kategorie. Dalším zádrhelem by zde bylo pravidlo, že L4 sestupné inverze musí zůstat v kontaktu s původním basem, s výjimkou sestupných inverzí rotujících stranou. Což zde opět neplatí.

Přechod z videa bychom tedy zařadili do Levelu 5, kde splňuje veškeré dané podmínky.

Sestupná inverze Tip 1:

Sestupná inverze je ve Slovníku pojmů definována jako “těžiště topa v inverzi přesouvající se směrem dolů k soutěžnímu povrchu”. Proto je např. flip vpřed s držením za ruku base v L4 povolen jako inverzní stunt v prodloužené urovni. Je zde totiž rozdíl ve směru pohybu těžiště topa během inverzní pozice. Zatímco u flipu (je-li proveden technicky správně) top rotuje hlavou dolů v momentě, kdy je tělo na místě nebo cestuje nahoru, při prvku z videa se top do inverze dostává až po cestě dolů, když se jeho trup po hlavě viditelně přibližuje k zemi. Zde je jasný velký rozdíl v potenciálním bezpečnostním riziku a také důvod k rozlišení pojmů “inverze” a “sestupná inverze”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAFETY CHECK 07

PARTNEŘENÍ S ROTACÍ BOKŮ PŘES HLAVU

OTÁZKA: V kterém z žánrů Performance Cheer a v kterých věkových skupinách může být tento prvek legálně proveden?

A. V žádném
B. Hip Hop - Junior a Senior
C. Hip Hop - všechny věky
D. Ve všech

V červnu jsme zde měli podobný prvek, partneření s rotací boků přes hlavu, ovšem tehdy měla Provádějící sportovkyně v rukou pomy, na které se otázka soustředila. Tentokrát se tedy jedná o takový malý chytáček! :)

Základní podmínka, že “kontakt mezi Provádějícím a alespoň jedním Podpůrným sportovcem je udržen až do návratu Provádějícího sportovce na soutěžní povrch nebo do vzpřímené pozice,” která platí pro všechny taneční styly Performance Cheer, je zde očividně dodržena. 

Pro mladší věkové skupiny než Junior a Senior pak platí jediné další omezení, a to na “jednu plynulou rotací boků přes hlavu Provádějícího sportovce”. I tato podmínka je na videu dodržena, takže prvek může být legálně proveden ve všech věkových skupinách.