address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Safeguarding ve sportu: Klíčové kroky a iniciativy pro rok 2025

by Martina Železná

V posledních letech se otázka safeguardingu, neboli ochrany zdraví a bezpečnosti sportovců, stává stále významnější. V České republice je tato problematika středem pozornosti jak pro sportovní organizace, tak pro legislativní orgány. V roce 2025 se očekávají významné kroky, které povedou k lepší ochraně účastníků sportovních aktivit na všech úrovních.
 

Safeguarding jako nutnost pro oprávněné žadatele o státní dotace 

Národní sportovní agentura (NSA) se intenzivně připravuje na zavedení nových podmínek pro žadatele o dotace, kde bude mimo jiné nutné pokrýt oblast safeguardingu, stane se tím důležitým prvkem při rozhodování o přidělení dotací na rok 2025. Tento projekt si klade za cíl nejen zvýšit bezpečnost sportovců, ale také poskytnout organizacím jasné instrukce, jak efektivně implementovat safeguardingové principy. NSA chce tímto krokem podpořit vytvoření bezpečného a podporujícího prostředí ve všech financovaných sportovních organizacích.

ČACH a mezinárodní spolupráce

Česká asociace cheerleaders (ČACH) využila své účasti na Valné hromadě International Cheer Union (ICU) a Mistrovství světa a navázala spolupráci s mezinárodními zastřešujícími organizacemi během networkingu v Orlandu, USA. Tato spolupráce je zaměřena na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti safeguardingu. Díky mezinárodní kooperaci může ČACH získat nové nápady a techniky, které pomohou posílit ochranu sportovců na domácí půdě a zasáhnout tak do příprav projektu NSA. 

Příprava komplexního Zákona o Sportu

Michaela Rom Tisarová, viceprezidentka ČACH se aktivně podílí na tvorbě nového komplexního zákona o sportu, který má být předložen k legislativnímu procesu v červnu 2024. Tento zákon by měl kromě jiného obsahovat specifické části věnované safeguardingu a právě této oblasti se Michaela věnuje v jedné z několika pracovních skupin sdružených pod poslancem Karlem Haasem. Cílem je zavést ucelené normy a regulace, které zajistí ochranu sportovců před zneužíváním, zraněními a jinými riziky spojenými s provozováním sportu. 

Safeguarding je nezbytnou součástí sportovního prostředí, která vyžaduje neustálou pozornost a inovace. Přístup České republiky k této problematice, jak ukazují kroky NSA a ČACH, je proaktivní a zaměřený na mezinárodní spolupráci a legislativní podporu. Tyto iniciativy povedou k bezpečnějšímu a spravedlivějšímu sportovnímu prostředí pro všechny zúčastněné.