address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - STAV NOUZE ČR

by Martina Železná

Výkonný výbor ČACH upozorňuje na vládou ČR aktuálně vyhlášený STAV NOUZE,  počínaje od čtvrtka 12.03.2020 14:00 hodin (na 30 dní). Mimo to vláda zakázala vstup do Česka cizincům z 13 rizikových zemí. Od pátku, 13. 3. 2020 vláda zakázala mimo jiné sportovní, kulturní, spolkové, taneční akce, hromadné akce s účastí nad 30 osob, vláda rovněž zakázala návštěvu posiloven, knihoven, diskoték a dalších podobných zařízení, atd.   

Výkonný výbor ČACH považuje vládní opatření proti koronaviru za nezbytná a vyzývá nejen své členy k jejich respektování a dodržování. Zároveň doporučujeme nepodléhat strachu a panice.

Výkonný výbor ČACH doporučuje vzhledem k vývoji situace sledovat aktuální informace vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. S případnými dotazy doporučujeme se obracet na oficiální úřady - nonstop infolinky Vlády ČRKrajské hygienické stanice, popřípadě Státní hygienický ústav. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví jsou a budou zveřejněna případná další schválená aktuální opatření a další informace k situaci ohledně COVID-19.

Výbor ČACH zároveň apeluje nejen na své členy, aby byla DODRŽOVÁNA schválená OPATŘENÍ, HYGIENICKÁ a další související DOPORUČENÍ a aby se všichni řídili pokyny státních institucí.

Ohledně plánovaných soutěží (zrušení / změna termínu apod.) bude výbor ČACH průběžně informovat na webu ČACH a do e-mailu kontaktních osob členských Klubů ČACH.

Věříme, že veškeré učiněné kroky povedou k včasnému vyřešení současné situace, a že se brzy vše bude moci vrátit do zaběhlých kolejí a sportovci zas budou moci brzy trénovat a soutěžit.