address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

ZPROSTŘEDKOVANÉ INFORMACE ČESKÉ UNIE SPORTU

by Martina Železná Novinky

zdroj: www.cuscz.cz

Vážení sportovní přátelé,

na webových stránkách ČUS byly uvedeny aktuální informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí: 

  • "Primárně upozorňujeme na to, že se dle schváleného Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, tak jak je v médiích často prezentováno. Ta sportoviště, která nejsou explicitně vyjmenována v Usnesení vlády mohou být v provozu, a to při zachování maximálního počtu 30-ti osob ve stejný čas. 
     
  • V návaznosti na četné dotazy zástupců SK/TJ doplňuje JUDr. Daniel Viduna, LL.M. své stanovisko následovně:   
    "V případě sportovních areálů s oddělenými jednotlivými sportovišti (např. samostatné vedle sebe stojící nafukovací haly), ale společným zázemím (šatny, sprchy, apod.) lze provozovat každé z jednotlivých sportovišť s limitem 30 osob s tím, že musí být současně zajištěno, že ve stejný čas nepřesáhne počet osob ve společném zázemí rovněž limit 30 osob. Příklad: 3 samostatné tělocvičny se společným zázemím. V každé tělocvičně tedy max. 30 osob (to je dohromady za všechny tělocvičny 90 osob) avšak ve společném zázemí může být najednou max. 30 osob. Řešitelné například intervalovými začátky tréninkových jednotek (např. 16:00, 16:20, 16:40 apod.)"

     
  • Odkaz na celý článek ČUS a stránku spojenou s tématikou sportu ve vztahu k COVID-19 naleznete zde:   https://www.cuscz.cz/novinky/mimoradna-bezpecnostni-opatreni-covid-19-nove.html 

Pohyb je pro zdraví důležitý. Cvičit se však dá i doma, dle pokynů domácích klubů či individuálně. Zdraví sportovců a jejich rodin je pro Výkonný výbor ČACH na prvním místě. Proto za všech okolností doporučujeme řídit se HYGIENICKÝMI a dalšími doporučeními státních institucí, zejména pak aktuálním nařízením Vlády ČR, která může opatření dále aktualizovat.

Přejeme vám všem, ať tuto výjimečnou a nečekanou situaci společně zvládnete jak doma, tak v zaměstnání.