address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Nošení roušek od 10. 9.

by Martina Železná Novinky

Rádi bychom pro vás shrnuli mimořádné opatření o nošení roušek, s účinností od zítra 10. 9 s ohledem na náš sport.

"Výňatek:

1.  Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), 

b) v prostředcích veřejné dopravy

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: 

x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.  

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška)."

Z výše uvedeného výňatku z mimořádného opatření tedy vyplývá, že sportovci na tréninku mít roušku v tuto chvíli nemusí, avšak musí ji mít při cestě na trénink v MHD a uzavřených prostorách viz výše.

Stále však doporučujeme dbát na zvýšenou hygienu, a to hlavně na mytí rukou před tréninkem, dále (pokud to jde) omezit setkávání jednotlivých skupin a sledování zdravotního stavu sportovců a v případě jakéhokoliv příznaku nemoci jej odeslat domů.

Doufáme, že se opatření nebudou dále přiostřovat a vše se co nejdříve uklidní.

Zde naleznete celé znění mimořádného opatření.