address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Aktuální situace COVID

by Martina Železná Novinky

Ve čtvrtek 3. 12. 2020 přejdeme do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES vám předkládáme v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 11. č. 1262 (dále jen „Usnesení“) a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN  Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.     
Prosím přečtěte si detailně toto výkladové stanovisko na uvedeném odkazu, jehož závěry jsou:   

1. Ve vztahu k Usnesení není možné činit žádné jednoznačné závěry. 
2. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby pouze na venkovních sportovištích.
3. V případě vnitřních sportovišť platí výjimka pouze pro profesionální sportovce a bazény.

Aktivní odkazy na platné dokumenty:
Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M.  
Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 3.prosince 2020
Krizové opatření č. 1262 o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 3. prosince 2020
MATICE OPATŘENÍ - SPORTOVNÍ AKTIVITY

Situace pro nás stále není tak příznivá jak jsme si asi všichni představovali přejitím do nižšího stupně, ale např. ČUS se nyní snaží vyjednat výjimku pro nenošení roušek. Doufejme, že se bude situace dále zlepšovat. Ve stupni 2. by měly být pro nás podmínky již příznivější.