address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

AKTUÁLNÍ SITUACE COVID

by Martina Železná

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.

Omezení volného pohybu osob od 1. března

 • zakazuje se cestovat mimo okres bydliště;
 • VÝJIMKY: zajištění nezbytných potřeb a péče pro osoby blízké, cesta do práce, k lékaři, na úřad, na zkoušku, účast na pohřbu, cesta zpět do bydliště a cesta za účelem vycestování z ČR;
 • cesty mimo okres bude nutné prokázat: cesty do práce potvrzením zaměstnavatele, u OSVČ potvrzením objednatele / pro ostatní výjimky je nutné vyplnit formulář či napsat na papír účel cesty, kam jedu a v kolik hodin byl papír podepsán (odkaz na formuláře naleznete níže);
 • platí noční zákaz vycházení mezi 21:00 a 4:59;'
 • venčení psů v noci bude možné do 500m od bydliště.

odkaz na opatření: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března:

Respirátor či nanorouška:

 • v MHD a na zastávkách, v motorových vozidlech (pokud necestují pouze osoby z jedné domácnosti), v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních (kde se poskytuje ambulantní péče), v zařízeních sociálních služeb a na mezinárodních letištích;
 • výjimku z povinnosti mít na těchto místech respirátor mají děti do 15 let;'
 • respirátor již nelze nahradit 2 chirurgickými rouškami.

Minimánlě jedna chirurgická rouška:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb kromě vlastního bydliště;
 • na pracovišti, (neplatí, pokud je zaměstnanec v místnosti sám);
 • venku v zastavěném území obce;
 • venku mimo zastavěné území obce, pokud jsou v okolí méně než 2 metry osoby (mimo společnou domácnost).

odkaz na opatření: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPSMB

Q & A a dokumenty ke stažení najdete na stránkách MZCR: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx