address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

RESTART SPORTU ČUS A NSA

by Martina Železná Novinky

Vzhledem k situaci ve sportu se sportovním prostředí semklo s cílem restartu sportu, tak jak jej známe. Připravili jsme pro vás výtahy z dokumentů České unie sportu a Národní sportovní agentury, které mají pomoci ke znovuobnovení sportu.

Výtah z Doporučení (rámcový návrh ČUS) jak využít otevření škol k otevření sportovišť a umožnění činnosti klubů.

NÁVRH NASTAVENÍ PODMÍNEK PRO ÚČAST DĚTÍ NA ORGANIZOVANÉM SPORTOVNÍM TRÉNINKU 

 • Žáci škol / učilišť, budou absolvovat pravidelné testy pro školu, což lze opakovaně písemně potvrzovat.
 • Sportovní kluby jsou schopné potvrzení o negativním testu evidovat, a testovaným umožnit řízené sportování.
 • Uznatelná doba platnosti testu může být stejná jako pro školní docházku.
 • Účast na organizované sportovní činnosti by měla být umožněna i po potvrzení platného testu z centrální státní sítě, popř. testů zaměstnavatelů.
 • Platný Ag test musí být povinný pro všechny účastníky organizované činnosti v klubu – trenéři, doprovod, atd.
 • Podmínkou organizované činnosti v klubech budou, vedle kontroly testů, další daná hygienická opatření.

KOORDINACE PŘÍPRAVY PODMÍNEK OTEVŘENÍ ŠKOL A ORGANIZOVANÉHO AMATÉRSKÉHO SPORTU

 • Podmínky a metodiku k umožnění prezenční výuky připravuje pro vládu MŠMT ČR
 • NSA by v návaznosti na dokumentaci MŠMT a MZ ČR ke školám připravila metodiku pro činnost klubů, podobně jako připravila metodiku pro PES
 • Metodika může být a v součinnosti se svazy nastavena podle charakteru sportů
 • Na pilotním projektu vybraného vzorku se může proveditelnost testovat i před otevřením škol.
 • Podmínky pro umožnění činnosti sportovních klubů by kopírovaly podmínky pro školy dle epidemické situace
 • Připravené a s MZ ČR zkonzultované podmínky pro umožnění činnosti klubů by projednala vláda bezprostředně po schválení podmínek pro umožnění prezenční výuky na školách, aby mohly platit současně. 

Návazně na povolení činnosti sportovních klubů s využitím Ag testů a dalších souřadných hygienických podmínek, by mohly být v součinnosti se sportovními svazy připraveny i podmínky pro obnovení pozastavených soutěží a také podmínky pro provozování neorganizovaného sportu včetně komerčních sportovišť a sportovních akcí pro veřejnost.

Odkaz na dokument: https://www.cuscz.cz/files/2885ZmR.pdf   

Výtah z dokumentu: RESTART SPORTU (NSA)   

Motto:   
„Ve zdravém těle zdravý duch“   
George Bernad Shaw

Restart sportu představuje postupnou cestu návratu sportu a pohybových aktivit v rámci řízeného rozvolňování státu. Cesta návratu sportu a pohybových aktivit se realizuje ve třech postupných fázích včetně časové osy. Nedílnou součástí je i čtvrtá fáze, které nastiňuje postavení sportu a pohybových aktivit v následujících letech s cílem zásadně vyzdvihnout význam sportu a pohybových aktivit pro spokojený život společnosti.

Jednotlivé fáze postupného návratu sportu a pohybových aktivit jdou ruku v ruce s postupnými kroky uvolňování společnosti a inspirují se na příkladech z okolních zemí (například Rakousko, Nizozemí).

1. FÁZE - Otevíráme amatérský a rekreační sport

Je úzce spojena s testováním a zároveň s postupujícím očkováním, dále s pravidelnou školní docházkou.

Realizace:

 • Sportoviště a tělocvičny jsou otevřené, sprchy a šatny jsou uzavřené
 • Pro venkovní i vnitřní sportování maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina společně připravujících sportovců, 1 osoba na 15 m2
 • Povinný negativní antigenní test ne starší než 5 dnů
 • Při sportovním výkonu nejsou povinné roušky / respirátory, v ostatních případech platí opatření platná pro všechny ostatní
 • Zodpovědnost nad dodržováním veškerých opatření nese klub / majitel sportoviště

Termín: Ne dříve než 1. dubna 2021

2. FÁZE - Otevíráme amatérské soutěže

Pokračuje testováním společnosti a zároveň se postupuje s očkováním.

Realizace:

 • Sportoviště a tělocvičny jsou otevřené, sprchy a šatny jsou uzavřené
 • Na jednom sportovišti maximálně dva týmy, 1 osoba na 15 m2
 • Povinný negativní antigenní test ne starší než 5 dnů
 • Při sportovním výkonu nejsou povinné roušky / respirátory, v ostatních případech platí opatření platná pro všechny ostatní
 • Zodpovědnost nad dodržováním veškerých opatření nese organizátor soutěží
 • Veškeré soutěže jsou bez účasti diváků

Termín: Čtyři týdny po první spuštění první fáze, ne dříve než 1. května 2021

3. FÁZE - Vracíme se k normálnímu životu

Spojeno  s mírou proočkovanosti společnosti a souběžně s otevřením celé společnosti.

Realizace:

 • Sportoviště a tělocvičny jsou kompletně otevřené
 • Amatérské a rekreační soutěže běží bez omezení
 • Povinný negativní antigenní test je vyžadován na základě aktuálně platných opatření
 • Při sportovním výkonu nejsou povinné roušky / respirátory
 • Zodpovědnost nad dodržováním veškerých opatření nese organizátor soutěží

Termín: Ne dříve než 1. července 2021

4. FÁZE - Sport jako součást prevence i zdravého životního stylu

V centru dění musí být zdravý a aktivní člověk, jenž bude schopen vést plnohodnotný život a být tak součástí spokojenější společnosti.

Možné systémové změny pro výstupy integračního projektu jsou:

 • Více hodin tělesné výchovy na školách
 • Sportovní kroužky na školách
 • Pobídky ze strany zdravotních pojišťoven při aktivním sportování
 • Podpora sportování veřejnosti formou nabídky jednotlivých sportů
 • Podpora soutěžního sportování v klubech a oddílech, podpora spolkové činnosti
 • Integrace sociálně nebo ekonomický znevýhodněných skupin do sportovních aktivit
 • Nabídka vhodných sportovních aktivit pro seniory
 • Využití nových možností komunikace k propojení regionů a obcí do společných aktivit
 • Podpora sportovní infrastruktury využitelné veřejností

Termín: Ne později než 1. září 2021