address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

by Martina Železná Novinky

Dne 22. 4. 2021 představila vláda plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19.

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

Co je pro nás zajímavé:

Balíček č. 2.  PRO NÁVRAT ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA
ŠKOLY od 3. 5. 2021 (nebudou-li k 26. 4. známky zhoršování epidemie)  

Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku (ve skupinách max. 20 osob na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech. Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.   

Balíček č. 5  PRO NÁVRAT ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA
Podle epidemické situace (<50/100tis týdně za 7 dnů)     

Sport uvnitř s testem, omezením, hyg. epid. režimem. 

Shrnutí v PDF zde, celý text potom naleznete na webových stránkách vlády.

Doufáme v pozitivní vývoj tak abychom konečně mohli začít plnohodnotně trénovat!