address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Aktuální COVID situace, rozvolnění od 3. 5. 2021

by Martina Železná Novinky

Od dnešního dne 3. 5. 2021 došlo k dalšímu zásadnímu rozvolňování, které se týká vybraných krajů (Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a hl. město Praha), kde přibyla možnost obnovení sportovní přípravy amatérských sportovců do 18 let organizované sportovními svazy ve venkovních areálech za stanovených protiepidemických podmínek. Pro ostatní platí omezení maximálně 2 lidí na jednom sportovišti (a to ve všech krajích).

Sportovec do 18 let může ve vybraných okresech sportovat ve venkovních prostorech ve skupině nejvýše 20 osob a to za podmínek

a) absolvování RT-PCR s negativním výsledkem, nebo
b) absolvování nejdéle před 72 hodinami POC testu (antigenní test) s negativním výsledkem, nebo
c) bylo provedeno očkování proti onemocnění COVID-19, a uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní,
e) prokáže se potvrzením od zaměstnavatele nebo školy, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
f) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
g) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (sebetestování) s negativním výsledkem, a
h) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky neumožní účast na sportovní přípravě.

Doporučujeme v rámci zdravotního pojištění využívat antigenního testování zdarma. Antigenní testy jsou pro osoby se zdravotním pojištěním v ČR v současnosti poskytovány zdarma jednou za tři dny a osoba neprodělala onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech.

Zde naleznete editovatelný vzor čestného prohlášení pro rodiče, který můžete použít.

Dále pro vás připravujeme nabídku na antigenní testy a další podporu.

Výňatek z mimořádného opatření vlády:

"e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele nebo školy, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
v) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

20. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19."

Celé opatření můžete najít zde.