address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Aktuální COVID situace ke dni 1. 9. 2021

by Martina Železná Novinky

S účinností ode dne 1. září 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb (dále jen „Opatření“ – ke stažení zde) platí:

VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ dle bodu I. 8. Opatření

 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1,
 • při skupinových lekcích rozestupy 1,5 m,
 • zajištění cirkulace vzduchu.

SPORTOVNÍ AKCE veřejné a soukromé dle bodu I. 13. Opatření

 • do 20 osob bez podmínek1,
 • ve vnitřních prostorech do 1000 osob za dodržení podmínek1,
 • ve vnějších prostorech do 2000 osob za dodržení podmínek1,
 • a pro pravidelnou aktivitu v neměnném kolektivu je negativní výsledek antigenního testu platný 7 dní2.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA organizovaná sportovními svazy dle bodu I. 13. d) Opatření

 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1,
 • a pro pravidelnou aktivitu v neměnném kolektivu je negativní výsledek antigenního testu platný 7 dní2,
 • vedení evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření.

1. Podmínky dle bodu I. 16. Opatření

 • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
 • osoby nad 6 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin.  

2. Pro vyjasnění informace k možnosti využít platnost antigenního testu po dobu 7 dní v bazénech a vnitřních sportovištích je NSA v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví. Tuto informaci následně upřesníme.