address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Mimořádné opatření ze dne 9. 2. 2022 - omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu

by Martina Železná Novinky

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu.

Ze závěrů:

Příslušným MO jsou stanovena toliko 2 omezení pro veškerý sport (tj. amatérský i profesionální, organizovaný i neorganizovaný, vnitřní i venkovní atd.), a to:

1. omezení počtu diváků na max. 500, pokud nejsou usazení a na max. 1.000 s tím, že všichni diváci musí být usazeni, přičemž v případě kapacity přesahující 1.000 míst lze obsadit max. 50 % takové přesahující kapacity.
2. omezení maximálního počtu účastníků sportovní akce na 500 osob v jeden čas (lze předpokládat, že do tohoto počtu se započítává i realizační tým, rozhodčí apod.)