address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Cheerleading získal investiční dotaci na novou soutěžní plochu

by Martina Železná Novinky

Česká asociace cheerleaders (dále jen ČACH) získala investiční dotaci v programu NSA Movité investice - Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023 a přidělené prostředky použije na nákup nové soutěžní plochy tak, aby umožnila českým sportovcům dosažení nejvyšší výkonnosti prostřednictvím moderního vybavení pro provozování cheerleadingu v souladu s aktuálními trendy.

Rozšířením materiálně technické základny svazu se zajistí, aktuálním požadavkům odpovídající, sportovní příprava talentované mládeže a státní sportovní reprezentace za účelem dosažení zlepšování výkonnosti a úspěšné budoucí reprezentace na mezinárodním poli. 

Na pořízení sportovního povrchu se musí ČACH podílet vlastními prostředky, které získáme prodejem starších koberců (WarmUp plocha na soutěžích pořádaných Prezidiem ČACH). S ohledem na aktuální finanční situaci českého cheerleadingu, jsme zvolili prodej formu aukce prostřednictvím portálu Dobrobot, kde mohou jednotliví zájemci, kluby, organizace či partnerské společnosti přispět i vyšší částkou a podpořit tak chod organizace.

Zároveň Vás budeme informovat o dalším prodeji vybavení pro Vaše tréninky.