address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Rebranding Mistrovství České republiky ve sportovním cheerleadingu: Nová éra českého cheerleadingu

by Martina Železná Novinky

V roce 2024 přichází významná změna pro český cheerleading – vizuál Mistrovství České republiky ve sportovním cheerleadingu mění svůj vzhled. Tento krok není jen estetickou úpravou, ale signalizuje hlubší změny, které mají za cíl posílit postavení cheerleadingu jako dynamického a moderního sportu v České republice.

Jedním z hlavních důvodů pro rebranding byla potřeba modernizovat image soutěže a přilákat širší publikum. Změna loga, barvy a celková grafika byly přepracovány tak, aby působily dynamicky, energicky a současně. Hlavní barvy, které byly zvoleny, jsou modrá, červená a bílá, které odkazují na národní barvy České republiky a tím jsou jasnou volbou pro finále České národní cheer ligy. Nová vizuální identita mistrovství byla vytvořena díky dlouholeté spolupráci s designérem St. Ale.

   
Obr.: Grafik St.Ale, autor designu

Součástí změny vizuálu Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu je nejen nová stage, ale větší poháry, custom lité medaile pro vítěze, ale i nová grafika na sociální sítě a propagaci cheerleadingu. Radio spot je již jen třešničkou na pomyslném dortu k nejvyšší české soutěži.

Rozšířením povědomí o cheerleadingu v České republice se snažíme podpořit růst členské základny, a to jak v počtu týmů, tak i v kvalitě výkonů. Chceme držet krok s dobou a prezentovat soutěž tak, aby reflektovala moderní trendy a profesionální úroveň cheerleadingu.

TISKOVÁ ZPRÁVA - Redesign Mistrovství ČRve sportovním cheerleadingu 2024