address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

VYJÁDŘENÍ VV ČACH K PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2020/2021 VZHLEDEM K NOVÉMU NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 12. 10. 2020

by Martina Železná Novinky

V návaznosti na vládní nařízení ze dne 12. 10. 2020 a s ohledem na současnou situaci a nejasný výhled, kdy se budou moci ke sportu ve větší míře vrátit sportovci v našich klubech, VV ČACH s lítostí oznamuje OMEZENÍ podzimní části soutěžní sezóny 2020/2021 a to ve smyslu:

SOUTĚŽE
Soutěž Sparkling Cheer Cup plánovaná na 28. 11. 2020 je v tuto chvíli odložena na jiný - pozdější termín. Pro plnohodnotné trénování soutěžních skupin bude její konání možné nejdříve 4 týdny po uvolnění nařízení, které toto znemožňují.

Stále platí, že učiníme maximum, abychom mohli realizovat co nejvíce soutěží v plánovaných termínech i za cenu virtuální varianty či jiných podmínek, které umožní aktuální nařízení vlády v rámci proti COVID-19 opatření.

Vzhledem k novým přísnějším opatřením, kdy naši sportovci, zejména děti, zůstávají doma, jsme k pozvednutí jejich ducha, nálady, motivaci k domácí přípravě, a zabránění ztrátě kontaktu se sportem a cheer přáteli, připraveni pořádat online cupy, tedy nacvičení krátké sestavy alespoň v domácím prostředí s odměnou pro sportovce.

TRYOUTS REPREZENTAČNÍCH TÝMU ČR
Vydaná opatření se silně dotkla i reprezentačních týmů a znemožnila konání plánovaného tryouts, který se měl uskutečnit o víkendu 17. - 18. 10. 2020. Momentálně pracujeme na náhradním termínu. Pokud nám to vyvíjející se situace dovolí,  je nejbližší možný termín náhradního tryouts pro všechny týmy o víkendu 21. - 22. 11. 2020.

O plánovaných soutěžích pro reprezentaci prozatím ICU ani ECU nevydali žádné vyjádření.

VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci zachování vzdělávacích akcí a využití času, kdy nelze trénovat, se snažíme všechna školení, u kterých to lze, realizovat online formou.

Judges Scoring Clinic proběhne online formou.
Dance Conference proběhne online formou.
Cheer Levels Clinic proběhne online formou.
Zkoušky k obecné části trenérských licencí zveřejní UK FTVS.

O formě dalších vzdělávacích akcí Vás budeme průběžně informovat.

VALNÁ HROMADA
Termín konání Valné hromady zůstává stejný - neděle 15. 11. 2020. O formě jednání Vás budeme informovat s předstihem dle aktuálně platných nařízení vlády.

(HROMADNÉ) TRÉNOVÁNÍ

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 3. listopadu 2020, je zakázáno:

-        hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech.
-        pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob,
-        Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.

Trénování dle vydaného usnesení je tedy minimálně do 3. 11. nemožné, pokud nedojde k uvolnění v následku příznivé epidemiologické situace.

Apelujeme na Vás a Vaše svěřence, abyste byli ohleduplní a dodržovali opatření vlády. Sportování je pro budování imunity velice důležité, zároveň ale musí jít ruku v ruce s bezpečností.

Celé znění vládního nařízení ze dne č. 1021:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-12-10-2020-c-1021-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-14-10-do-3-11-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf

Harmonogram plánovaných termínů ČACH 2020/2021
http://www.cach.cz/perch/resources/blog/harmonogram.pdf

http://www.cach.cz/novinky/2020-08-20-plan-sezony-20202021

Závěrem doporučujeme průběžně sledovat informace ke COVID-19 na ČACH webu, aktuality na webu webu MZCR, či webu ČUS a webu Agentury sportu.

Nezapomeňte ani na sociální sítě ČACH, kde pro vás chystáme zajímavé výzvy a aktivity.

O dalších navazujících záležitostech a detailech k jednotlivým akcím Vás bude VV ČACH průběžně informovat. V případě nejasností a dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Přejeme pevné zdraví!