address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Mimořádná opatření od 17. 1. 2022

by Martina Železná Novinky

V mimořádných opatřeních platných od 17. 1. 2022 nedošlo ke změnám, které by se dotýkaly našeho fungování na trénincích, v této souvislosti lze tedy nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

Avšak od 17. ledna 2022 zavedla vláda povinné testování zaměstnanců, které se může dotknout i mnoha z nás:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestni/pro-media/tiskove-zpravy/pravidla-testovani-zamestnancu-od-pondeli-17--ledna-2022--265318/

  • Všichni se musí testovat pomocí antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně.
  • Je nutné vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů.
  • Na principu příspěvku, na který má zaměstnavatel nárok se nic nemění (zůstává tedy stejný postup) - příspěvek je až 60 Kč na jeden test na jednoho zaměstnance. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

* Detaily (jako jsou podmínky a případné výjimky) naleznete na výše uvedeném odkazu.

Týká se zaměstnanců (trenéři, náboráři, marketingový pracovníci) i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Typ pracovního vztahu není podstatný. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou, tzv. boosterem.