address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Český Cheerleading hledá posily do PRACOVNÍCH SKUPIN!

by Martina Maresova Novinky

Chceš se podílet na rozvoji Cheerleadingu v ČR? Máš nápady, myšlenky na nové postupy, školení, pravidla? Cítíš se být odborníkem na některou oblast v našem prostředí? Chceš vidět, jak se tvé nápady uvedou v praxi? Právě tebe hledá Český cheerleading!

Snaň se součástí některé z pracovních skupin ČACH (dále jen „PS).

  • Cíl PS: Odborníci na danou oblast jsou sdruženi v tematických komisích a svou činností rozvíjí a řídí činnost dané oblasti.
  • PS a komise jsou zpravidla 3 a více členné, lichý počet členů (1 předseda, místopředseda, člen/-ové) + možný tajemník.
  • Členem může být řádný člen ČACH (good standing, bez pohledávek vůči ČACH
  • Členy jmenuje Prezidium, 2-3 leté období. • 1 osoba může být členem více komisí.
  • Členství v PS je dobrovolné/neplacené.
  • PS dle svého charakteru zasedá zpravidla cca 1x měsíčně.
  • 1x kvartálně proběhne společné jednání předsedů PS, komisí a Prezidia.

Detaily ke každé PS na webových stránkách ČACH v sekci dokumenty / směrnicích jednotlivých PS. Stručný popis níže. V případě dotazů neváhej kontaktovat Prezidium či stávající lčny Pracovních skupin.

Svůj životopis a stručný motivační dopis zašli na email na cach@cach.cz.

Těšíme se, že právě ty se staneš součástí týmu České asociace cheerleaders!


Stručný popis zaměření komisí a odborných skupin:

    PS Sportovci
Navrhuje úpravy či změny v soutěžním řádu, navrhuje úpravy či doplnění akcí vzdělávání sekce sportovců, sleduje novinky a zpracovává podklady anti dopingu pro sportovce a podává Prezidiu zpětnou vazbu na akce týkající se sportovců. Navrhuje strategii a kampaně pro rozšiřování členské základny, propagaci cheerleadingu a šíření povědomí o cheerleadingu.

Přejít na směrnici.
PS Porotci

Vede evidenci a registr porotců ČACH, připravuje podmínky českých certifikací a recertifikací porotců, zajišťuje panely porotců na soutěže organizované Prezidiem ČACH a připravuje pravidla pro sestavení panelů porotců na soutěže pod záštitou ČACH, zprostředkovává nabídky práce pro české porotce na zahraničních soutěžích v zemích sdružených v ECU/ICU a na českých regionálních soutěžích pod záštitou ČACH. Aktualizuje a zveřejňuje platné bodovací listy.

Přejít na směrnici.PS Reprezentace/Talent

Zaměřuje se na strategii, plánování, zpětné vazby talentované mládeže a reprezentace, navrhuje úpravy či změny v plánu sezony, předkládá reprezentantům a mládeži prostřednictvím pověřeného pracovníka podklady a novinky v oblasti anti dopingu pro sportovce.

Přejít na směrnici.

   


PS Soutěže
Zpracovává přehled vhodných míst (hal) pro soutěže ČACH, seznam vhodných dodavatelů, vč. cenových nabídek, průzkum eventů pořádaných jinými cheerleadingovými zeměmi, organizacemi či sporty a přehled vhodných partnerů pro soutěže ČACH. Navrhuje konkrétní možnosti revitalizace a průběhu soutěží ČACH (pokud je potřeba).

Přejít na směrnici.

   

PS Pravidla a bezpečnost

Vytváří, aktualizuje a publikuje soutěžní řád a další dokumenty související se soutěžními pravidly a pravidly bezpečnosti v cheerleadingu.

Přejít na směrnici.

   


PS Liga 

Navrhuje, aktualizuje a reviduje pravidla České národní cheer ligy (dále jen “CNCL”) pro aktuální sezonu ČACH a předává je Prezidiu ČACH.

Přejít na směrnici.

   

PS Ambasadoři Regionů

Rozvoj a podpora podmínek pro provozování cheerleadingu v daném regionu.

Přejít na směrnici.

   

 

 

 

 

Český Cheerleading hledá posily do PRACOVNÍCH SKUPIN! - ke stáhnnutí ZDE.