address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Kulatý stůl sportovců, lékařů a politiků pro zdravější Česko

by Martina Železná Novinky

Česká hospodářská komora uspořádala tuto debatu, abychom si dokázali odpovědět na některé palčivé otázky např.: “Jak změnit společenské paradigma aktivního pohybu jako volnočasové aktivity?, Jak zapojit pravidelný pohyb do zdravotně-preventivní strategie ČR?”. To a mnnohem více bylo tématem kulatého stolu na téma „Podpora pohybové aktivity a sportu jako politická i společenská priorita“, u něhož se 30. 9. sešli zástupci českého sportovního prostředí a lékaři se zástupci hlavních politických stran.

Celoevropská iniciativa vznikla proto, aby upozornila na význam pravidelné sportovní aktivity a zvedla toto téma na vyšší společenskou i politickou prioritu. Cílem debaty je silné propojení sportovního prostředí a lékařů a navázání na Evropský týden sportu. Na úvod hovořil Filip Neusser, předseda NSA o nedostatku pohybu, přesah tohoto tématu do společenské sféry a o tom jak je třeba systematicky pracovat s dětmi a jejich rodiči.

První přednáškou bylo téma Dopady nedostatku fyzické aktivity na zdraví, prof. Ing. Václav Bunc, s tím, že pohyb je základní biologická potřeba, která ovlivňuje koncentraci na pracovní výkon ale i psychiku člověka. Z výzkumů WHO vychází minimální pohybová aktivita u dospělých 30 min denně, u dětí 60 min denně. Profesor Bunc uvedl, že existuje přímá úměra mezi stále rostoucími náklady státu na zdravotní péči lidí, snižující se věkovou hranici úmrtnosti a nedostatku pohybu. Stejně tak, že může být ekonomickou hybnou silou pravidelná aktivita místo farmaceutického průmyslu. Všichni víme, co máme dělat - sportovat, pravidelně se hýbat jako prevence kardiovaskulárních chorob, diabetes a onkologických onemocnění. Pozitivní závislost na sportu vzniká již v dětství, odpovědnost rodiny je důležitá pro děti ve věku 1-3 roky, následuje odpovědnost společnosti 1.-3.třída. Podle výzkumu severských států PR pro sport jako prevence - trvá 25 let, než jedinec převzal odpovědnost za svoje vlastní zdraví.

Po přednášce následovala diskuze se zástupci politických stran. Kateřina Valachová uvedla, že je potřeba, aby byl sport zastoupen v Parlamentu, v Senátu a Sněmovně jako výbor, který bude mít silného lídra, který bude téma sportu a pravidelného pohybu a bude to jednou z důležitých priorit. Zároveň uvádí, že zastavení sportu první linie (sportovní kluby a tělesná výchova) v pandemickém období byla chyba, která by se již nikdy neměla opakovat. Nyní se bude dlouho sklízet trpké ovoce a zachraňovat, co omezení způsobilo. Ondřej Dostál zmínil, že fandí vrcholovému sportu, ale zároveň si uvědomuje důležitost pohybové aktivity pro širokou veřejnost. Oceňuje aktivity, které probíhají ve spolupráci zdravotních pojišťoven a jednotlivých ministerstev (zdravotnictví, školství, místní rozvoj) pro aktivity pohybu pro všechny. Patrik Nacher vyzval Ondřeje Dostála na turnaj v ping pongu, a navazuje tím na svou myšlenku toho, že je potřeba jít příkladem. 

Za Ministerstvo zdravotnictví, MUDr. Alena Šteflová hovořila a programech, na kterých pracují např. Zdraví 2020, Akční plán 2020-2030, a to ve spolupráci s Ministerstvem školství a Ministerstvem pro místní rozvoj. Hledají odborníky pro sport, kteří by jim s daným tématem pomohli. Pracují na fondech prevence určených pro financování pohybových aktivit se zdravotními pojišťovnami, inspirují se v severských státech.

Celý kulatý stůl #BEACTIVE si můžete pustit zde.