address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

REPREZENTACE V SEZONĚ 2022/23

Vzhledem k aktuální finanční situaci ve sportu, nejistému výhledu na čerpání státních finančních prostředků na reprezentaci a vysoké nákladovosti tohoto projektu muselo Prezidium ČACH v rámci krizového řízení přehodnotit stávající plány a investice.

Dalšími skutečnostmi ovlivňující finální rozhodnutí byly:

  • Nižší zájem sportovců o otevírané divize: Junior AllGirl, Senior Coed a Performance, tedy nedostatečná základna pro výběr týmu.
  • Změny v požadavcích trenérů - ať už navýšení mzdy, změna časových možností či zrušený zájem o danou věkovou divizi.
  • Nezájem nových či stávajících partnerů finančně podpořit cheerleading v této nelehké době.
  • Kalkulace příspěvku reprezentantů by se při současných podmínkách přiblížila dvojnásobku hodnoty v předchozím roce.

Děkujeme za četné nabídky pomoci od členských klubů ČACH, zejména v oblasti zprostředkování prostor pro trénink reprezentace za účelem odlehčení nákladů projektu. Tyto byly poptané a prověřené, nebyly však v potřebných termínech dostupné, finančně výhodné tak aby zásadně změnily vysoký rozpočet projektu a nebo vhodně vybavené. Za nabídky a snahu i přesto děkujeme ❤

Z výše uvedených důvodů nebude pro sezonu 2022/23 otevřen žádný z reprezentačních týmů s plánovaným výjezdem na MS/ICU Worlds.

V rámci přípravy budoucích reprezentanta a v návaznosti na podmínky dotace ze strany NSA, ČACH upravil projekt systematické přípravy talentované mládeže. Projekt navazuje na reprezentaci tak, že v této sezóně budou v několika regionech otevřena Sportovní centra talentované cheerleadingové mládeže tak, aby byla zajištěna kvalitní příprava sportovních talentů a dostatečná základna pro výběr reprezentantů v sezoně 2023/24. Kritéria a podmínky trénování v těchto centrech a další informace k projektu budou následovat.

TCR 2019 wide blue transparent