address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

O asociaci

Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) je neziskovou organizací, která byla založeno v listopadu roku 2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České republice.

ČACH sdružuje týmy, které se specializují na sportovní a taneční cheerleading. Členskou základnu v současné době tvoří více než 2 000 cheerleaders ve 30ti týmech z celé ČR. Více informací o možnostech a podmínkách členství naleznete zde.

ČACH je národní sportovní autoritou pro oblast cheerleadingu, je členem České unie sportu (dále jen „ČUS“), Českého olympijského výboru (dále jen “ČOV”), European Cheer Union (dále jen „ECU“), International Cheer Union (dále jen „ICU“) a Sport accord. V roce 2020 se ČACH dočkala přijetí Českým olympijským výborem.

Dne 20.7.2021 byl CHEERLEADING uznán Mezinárodním olympijským výborem (IOC).

Od svého založení pořádá ČACH jednou ročně oficiální Mistrovství České republiky v cheerleadingu, které je zároveň i nominační soutěží na Mistrovství Evropy v cheerleadingu. ČACH pořádá také soutěž Spirit Cheer Cup, Safari Cheer Cup a Roller Coaster Cup. Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do České národní cheer ligy (dále jen „CNCL“).

Vedle soutěží ČACH připravuje a organizuje podpůrné a vzdělávací akce (semináře, školení, workshopy a kempy), poskytuje a zprostředkovává materiály a mnoho dalších pomůcek a informací stávajícím i novým týmům.

Z činnosti a cílů vyplývají tyto hlavní úkoly ČACH

  • rozvoj, podpora a propagace cheerleadingu
  • vydávání jednotných pravidel a metodických materiálů
  • organizace soutěží na úrovni ČACH včetně soutěží celostátních a mezinárodních
  • organizace a řízení účasti reprezentačních družstev na mezinárodních soutěžích
  • pořádání školení a kempů pro cheerleaders, trenéry a rozhodčí
  • podpora při zabezpečování materiálů a vybavení pro cheerleading
  • ediční a nakladatelská činnost s tématikou cheerleadingu
  • kontrolní činnost v rozsahu vymezeném stanovami a právním řádem ČR
  • získávání prostředků na zajištění činnosti ČACH

Zjistěte více o sportovním cheerleadingu

HISTORIESOUČASNOSTBUDOUCNOST ČESKÉHO CHEERLEADINGU