address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

První pomoc ve sportu

Školení pro trenéry a asistenty trenérů První pomoc ve sportu - specializace cheerleading organizované ve spolupráci s Červeným křížem se bude konat 5. 3. 2022. Jedná se o školení za účelem zajištění bezpečnosti při trénincích a sportovních aktivitách a zajištění podání odborné první pomoci v případě zranění či jiného poškození zdraví.

Školení v rozsahu 12 vyučovacích hodin bude ukončeno testem a zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží legitimaci, certifikát o absolvovaném školení. Toto školení je akceptováno v Evropské unii. Školení PPvS je povinnou součástí licence třetí třídy trenér cheerleadingu (Trenér licence Cheer C) a je platné 5 let (posléze je nutná rekvalifikace).

Časový harmonogram: 8:00 - 18:00 s hodinovou pauzu na oběd (jedná se o intenzivnější kurz, hodinová dotace zůstává zachována.

Školitel: MUC. Jan Pospíšil, instruktor ČČK

Cena:

  • při včasném přihlášení do 15. 2. 2022 činí 990 Kč / osoba / den
  • později při přihlášení nebo pro nečleny ČACH činí 1490 Kč / osoba / den

V rámci rekvalifikačního trenérského programu je účast na této akci hodnocena 1 kreditem.

Přihlášení na akci je možné přes Elektronický registrační systém ČACH v sekci Akce, který je přístupný na http://registrace.cach.cz/. Pozdější přihlášení možné pouze při volné kapacitě. Akce bude uspořádána při minimálním počtu účastníků. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před termínem školení. Obdržíme-li storno v období kratší než 10 dnů před termínem školení, účtujeme 50% z jeho ceny. Storno v období kratším než 24h je ve výši 100%.

První pomoc ve sportu 2022 - detaily kurzu a organizační pokyny 20.08.2021 14:53

Informace

Termín konání: Sobota, 5.3.2022

Registrace: http://registrace.cach.cz/

Termín pro registrace: Sobota, 5.2.2022

Kontakt: barbora.schejbalova(at)cach.cz

Místo konání:
Učebna ČČK, Zelenky-Hajského 1516/14, 130 00 Praha 3-Žižkov

Zelenky-Hajského 1516/14, 130 00 Praha 3-Žižkov true