address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

První pomoc ve sportu

Saturday, 2. March 2024

První pomoc ve sportu

Školení pro trenéry a asistenty trenérů První pomoc ve sportu - specializace cheerleading organizované ve spolupráci s Červeným křížem se bude konat 2. 3. 2024. Jedná se o školení vytvořené za účelem zajištění bezpečnosti při trénincích a sportovních aktivitách a zajištění podání odborné první pomoci v případě zranění či jiného poškození zdraví.

Školení v rozsahu 12 vyučovacích hodin bude ukončeno testem. Úspěšní absolventi obdrží legitimaci, certifikát o absolvovaném školení. Toto školení je akceptováno v Evropské unii. Školení PPvS je povinnou součástí licence třetí třídy trenér cheerleadingu (Trenér licence Cheer C) a je platné 5 let (posléze je nutná rekvalifikace).

Časový harmonogram:
8:00 - 18:00 s hodinovou pauzu na oběd (jedná se o intenzivnější kurz, hodinová dotace zůstává zachována)

Školitel: MUC. Jan Pospíšil, instruktor ČČK

V rámci rekvalifikačního trenérského programu je účast na této akci hodnocena 1,5 kreditem.

Cena:

  • při včasném přihlášení do 2. 2. 2024 činí 1290 Kč / osoba / den
  • později při přihlášení nebo pro nečleny ČACH činí 1590 Kč / osoba / den
  • kurz se koná vždy při minimálním počtu účastníků

Přihlášení na akci je možné přes Elektronický registrační systém ČACH v sekci Akce, který je přístupný na http://registrace.cach.cz/, a to do uvedeného termínu ČACH. Pro nečleny ČACH registrace probíhá přes email barbora.schejbalova@cach.cz. Pozdější přihlášení je možné pouze při volné kapacitě. Akce bude uspořádána při minimálním počtu účastníků. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před termínem školení (poplatky jsou nevratné, ovšem možné převést na náhradníka). Obdržíme-li storno v období kratší než 10 dnů před termínem školení, účtujeme 50% z jeho ceny. Storno v období kratším než 24h je ve výši 100%.

PRVNÍ POMOC 2023 Závěrečná zpráva

První pomoc ve sportu 2024 - detaily kurzu a organizační pokyny 23.01.2024 9:52

Informace

Termín konání: Saturday, 2.3.2024

Registrace: http://registrace.cach.cz/

Termín pro registrace: Friday, 2.2.2024

Kontakt: barbora.schejbalova(at)cach.cz

Místo konání:
ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6

ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6