address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Sportovec a trenér roku 2014

Vážení sportovní přátelé,

Česká asociace cheerleaders připravuje první ročník slavnostního galavečera, setkání všech trenérů a cheerleaders, na kterém se budou oceňovat úspěšní dobrovolní i profesionální trenéři, sportovci a osobnosti českého cheerleadingu. Věříme, že první galavečer vyvrcholí v pravidelné každoroční slavnostní setkávání i mimo sportovní půdu.

V roce 2001 se začala psát historie sportovního odvětví cheerleading v České republice. Jeho postavení na české sportovní scéně se výrazně upevnilo úspěchem dlouholeté mravenčí práce ČACH a přijetím cheerleadingu mezi státem uznávaná sportovní odvětví, vstupem ČACH do České Unie Sportu, ČOV, Sport Accord a dalších světově uznávaných organizací, sdružujících významná sportovní odvětví. Stejně jako je obvyklé ve všech vrcholových sportech vyhlašovat ty nejlepší sportovce, trenéry a osobnosti, kteří se významnou mírou zasadili o rozvoj sportovního odvětví v dané zemi, také český cheerleading volá po uznání těm, kteří jdou příkladem ostatním. Česká asociace cheerleaders proto poprvé vyzývá sdružené sportovní kluby k nominaci úspěšných a zasloužilých trenérů, sportovců a osobností do vyhlašované spoportovní ankety TRENÉR a SPORTOVEC ROKU.

Nominační proces je velice jednoduchý. Nominujte za váš klub jednu osobnost v každé vyhlašované kategorii. Zašlete nominační arch a dotazník na cach@cach.cz nejpozději do 30. 12. 2014. Nominační komise složená ze zástupců trenérské, technické komise a komise porotců bude volit vítězné osobnosti na základě nominačního řádu a zaslaných dotazníků. Nominovaní obdrží poštou osobní poznání na galavečer.

Kategorie pro nominaci:

  • Trenér roku
  • Sportovec roku (Senior muž, Senior žena, Junior, Peewee)
  • Síň slávy (osobnost, která se významně přičinila o rozvoj sportovního odvětví)

Byli bychom potěšeni, kdybychom mohli všechny nominované osobnosti, trenéry, sportovce a příznivce cheerleadingu přivítat na slavnostním galavečeru, který se bude konat 24. 1. 2015 v Praze na Starém městě v klubu Na Lávce, a přispět tak ke zviditelnění práce dobrovolných i profesionálních trenérů, i činnosti jejich sportovních organizací a zároveň ocenit nejlepší sportovce. Všichni pozvaní obdrží vedle upomínkových dárků také pamětní list a následně multimediální dokumentaci celé akce.

Věříme, že účast Vámi vybrané osobnosti na tomto společenském setkání přispěje k další podpoře sportu ve vašem regionu, k posílení olympijské myšlenky, propagaci zdravého životního stylu a v neposlední řadě také sportovního odvětví a místa, ve kterém sportovci a trenéři působí. Oceňme práci a obětavost těch, kteří jsou významnými příklady pro nás ostatní a pomáhají rozvoji našeho krásného sportu.

Děkujeme za spolupráci.

Česká asociace cheerleaders

Pozvánka

Snímek obrazovky 2020 05 05 v 22.04.02

Nikdo ne ní dokonalý aneb jak vidí cheerleading lidé v ČR?


Termín konání:
Saturday, 24 January 2015

Vstupenky: Ticketportal

Místo konání:
Klub Lávka

Klub Lávka