address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Trenér licence C Cheer

7.- 9. a 15.-16 ledna 2022

Šestý ročník kurzu Trenér licence Cheer C proběhne ve dnech 7., 8., 9., 15. a 16. 1. 2022 v Praze. V každém registrovaném klubu u ČACH je povinné mít minimálně jednoho trenéra s liceníc pro odpovídající úroveň (Level), se kterým se účastní Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu. Tuto povinnost je nutné splnit nejpozději do 3 let od spuštění programu dané licence. Trenér absolvující kurz licence C je oprávněn se svým týmem účastnit Mistrovství ČR v Levels 0-4. Detailní informace k tomuto programu s podrobným přehledem lekcí naleznete v dokumentu níže. Zvýšenou pozornost prosím věnujte též Obecným pravidlům pro získávání licencí, taktéž k nalezení v přiložených dokumentech.

Časová náročnost kurzu: páteční lekce probíhají od 17 do cca 20h, víkendové lekce jsou celodenní od cca 8:00 do 19:30, poslední neděle zakončena testem max. do 19h.

Po absolvování všech podmínek absolvent obdrží certifikát tzv. III. třídy, tedy licence C.

Cena:

  • při včasném přihlášení do 1. 12. 2021 činí 4990 Kč / osoba / kompletní kurz
  • později při přihlášení nebo pro nečleny ČACH činí 5990 Kč / osoba / kompletní kurz

Přihlášení na akci je možné přes Elektronický registrační systém ČACH v sekci Akce, který je přístupný na http://registrace.cach.cz/. Pozdější přihlášení možné pouze při volné kapacitě. Akce bude uspořádána při minimálním počtu účastníků. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před termínem školení. Obdržíme-li storno v období kratší než 10 dnů před termínem školení, účtujeme 50% z jeho ceny. Storno v období kratším než 24h je ve výši 100%.

Povinnou součástí licence C je také kurz První pomoc ve sportu v rozsahu 12 hodin, který je potřeba absolvovat nejdéle do 12 měsíců od zahájení studia. ČACH bude pořádat kurz „První pomoc ve sportu – specializace cheerleading“ ve spolupráci s Červeným křížem v termínu 5. 3. 2022.

Pozn: Kurz první pomoci je možné absolvovat samostatně a doložit certifikaci o jeho úspěšném dokončení.

Obecné informace COACH UNIVERSITY
Informace - Trenér Licence Cheer C

Místo konání:
ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
true