address-cardangle-downbankbarschevron-leftchevron-rightenvelopefacebook-officialfile-excel-ofile-pdf-ofile-word-ofile-zip-ograduation-capinstagramlinkstartrophyvimeo-squarewindow-close-oyoutube-squarezonerama

Vybrané tipy a novinky ERS 2

by Martina Železná

Po dvou měsících provozu modernizovaného registračního systému bychom vám rádi připomněli či představili funkce a možnosti, které možná nevyužíváte, nicméně jejich využití je nezbytné pro efektivní práci v systému nebo uživatelsky vhodné. Jedná se o informace, které se týkají modulu členství, správy klubu a soutěží.

ERS 2 – vybrané novinky nového registračního systému, které možná nevyužíváte:

§  jeden člen může zastávat více rolí (trenér / asistent trenéra / funkcionář / sportovec / sportovec trénující-nesoutěžící);

§  v případě, že člena chcete přihlásit jako sportovce na soutěž, je nezbytné, aby měl označenu roli „sportovec“;

§  nově je možné zažádat o duplikát průkazu přímo přes ERS 2 prostřednictvím záložky „Nový člen“ následně vyberete typ žádosti „duplikát průkazu“;

§  nově je možné zažádat o reobnovu členství přímo v ERS 2 prostřednictvím záložky „Nový člen“ následně vyberete typ žádosti „reobnova člena klubu“ – tento typ použijte v případě, že jste opomněli nebo z nějakého důvodu neprovedli obnovu členství z předešlé sezony nebo v případě, že člen už u klubu působil, avšak v uplynulých sezónách členem nebyl;

§  nově je možné zažádat o nové členství přestupujícího člena přímo v ERS 2 prostřednictvím záložky „Nový člen“ následně vyberete typ žádosti „přestup člena“;

§  doporučujeme aktualizovat věkové divize vašich sportovců (ideálně vždy na začátku sezóny, ale můžete též průběžně)  – lze provést přes editaci člena nejdříve po provedení obnovy členství člena nebo akceptaci žádosti o nové členství;

§  aktualizaci údajů jednotlivých členů klubů provedete přes záložku „Správa členů“ – zde vyberete ze seznamu příslušného klikem na symbol oka ve sloupci „detail“ / následně kliknete na záložku „editovat člena“ / provedete potřebné aktualizace a pro potvrzení kliknete v dolní části obrazovky na modré tlačítko „editovat člena“;

§  nezapomeňte nahrát fotografii pasového formátu při žádosti o nové členství, přestup nebo duplikát;

§  možnost přidání „správce ERS za klub“ – v záložce „Správci“ lze, aby osoba oprávněná jednat za klub, přidala na vlastní odpovědnost uživatelský přístup pro další osoby s nastavením oprávnění;  

§  po odeslání přihlášky na soutěž je možné následně do stanoveného termínu (pravidla soutěže) aktualizovat sportovce a trenéry v jednotlivých skupinách;

§  v případě, že byla vaše přihláška na soutěž již uzavřena a odeslána, je možné odhlášení celé soutěžní skupiny nebo dodatečné přihlášení přes e-mail organizátora soutěže – u ČACH soutěže je to e-mail registrace@cach.cz.