address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Volba nového vedení České asociace cheerleaders

by Martina Železná Novinky

Dne 14. 2. 2021 proběhla Mimořádná valná hromada České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen “ČACH”). Hlavním bodem programu jednání byla volba orgánů ČACH, tj. Prezidia, Prezidenta a Kontrolní komise.

V průběhu jednání bylo promítnuto video s významnými milníky pro sportovní odvětví cheerleading v letech 2016-2021. Dosavadní Prezidium ČACH poděkovalo plénu za důvěru v předchozím volebním období. Michaela Bednářová, členka Prezidia v letech 2016 - 2021, informovala přítomné o ukončení své funkce z důvodů milých mateřských povinností. Ostatní 4 členky Prezidia se rozhodly kandidovat do dalšího funkčního období. Novými kandidáty ucházející se o funkci člena Prezidia byli Jakub Šlitr, navržený klubem Basta Cheerleaders, a Michaela Rom Tisarová, navržená klubem Příbram Bobcats. Všech šest kandidátů ve volbě obdrželo potřebnou nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Do první pětice se však již nevešel jediný mužský kandidát Jakub Šlitr.

Prezidium České asociace cheerleaders, z.s. bude v následujícím 5ti letém funkčním období, tj, do 14. 2. 2026, zasedat ve složení: Martina Marešová, Marie Cerhová, Michaela Rom Tisarová, Renata Štefanová a Jana Slavíková.    

 
Jedinou kandidátkou do funkce Prezidentky ČACH byla Martina Marešová, která svou pozici obhájila téměř plným počtem hlasů.

Členy Kontrolní komise na příští 5ti leté funkční období se stali Olga Kopřivová a Václav Velešík, kteří svou funkci obhajovali z předchozího období, a Adéla Černohorská, která má za sebou již zkušenosti s vedením ČACH.  

 

 

 

 

Na nejbližším zasedání Prezidium zvolí ze svého středu dvě Viceprezidentky. Kontrolní komise bude volit Předsedu. O výsledcích volby budou členové písemně informováni. Členům bude také do měsíce zaslán zápis z Mimořádné valné hromady.   

Přejeme České asociaci cheerleaders, aby pod novým vedením jen prospívala, a členům orgánů, ať se daří najít společnou cestu a nezklamou důvěru v ně vloženou.