address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Síň Slávy Síň Slávy

2016: Nikoleta Míková Síň Slávy

Nikoleta Míková Nikol velkou měrou ovlivnila cheerleading v ČR. Nejen během role předsedkyně České asociace cheerleaders, kterou několik let zastávala, se zasadila o rozvoj cheerleadingu, zlepšení podmínek pro sportovce i větší popularitu tohoto sportu. Vždy pomáhá najít nové způsoby, jak pomoci nadějným cheerleaders (školení, workshopy, kempy apod.). V r. 2001 spoluzaložila Nikol tým JNS cheerleaders a v jeho čele stojí dodnes. Do roku 2006 byla aktivním soutěžícím členem tohoto týmu na národních i mezinárodních soutěžích. Díky skvělému vedení, sebevzdělávání a vlastním zkušenostem z prostředí cheerleadingu stojí za nespočtem úspěchů týmu JNS.


Back