address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Síň Slávy Síň Slávy

2020: Renata Štefanová Síň Slávy

Renata Štefanová "Renata Štefanová se k aktivnímu cheerleadingu dostala na začátku roku 1994 jako členka pražského klubu cheerleaders působícího u amerického fotbalu Prague Panthers. Zde mnoho let působila nejen jako aktivní cheerleader, ale i jako trenérka. Účastnila se zápasů amerického fotbalu, různých doprovodných a kulturních akcí a s týmem Prague Panthers Cheerleaders i několika cheer kempů a soutěží. V České asociaci cheerleaders zaujímá pozici ve vedení organizace od samotného založení v roce 2001. Ve vedení ČACH tak Renča působí již téměř neuvěřitelných 20 let. Není možné vypsat vše, o co se za ta léta v českém cheerleadingu Renča zasadila. Na začátku vzniku ČACH se podílela na rozvoji mnoha vzdělávacích aktivit, organizaci legendárních letních kempů, přípravě soutěží, rozvoji a zejména osvětě tohoto sportu. Vzhledem k její precizní práci, citu pro detail a perfekcionismu jsou její výstupy, podklady a dokumenty velice cenným materiálem, na kterých organizace staví dodnes.. Vzhledem ke svému vzdělání a praxi má Renči práce velký přínos v legislativních a administrativních úkonech. Za Renčou stojí zdrod celého systému evidence členské základny ČACH, včetně směrnic, průkazů, systému obnov aj. Po dlouhých letech papírové evidence byla u vzniku a dalšího vývoje elektronického registračního systému ČACH. Dosud má na starosti mnoho administrativních činností, správu členství a registrací, tvorbu interních předpisů a norem a dalších projektů. Je součástí všech soutěžních akcí a nechyběla ani v organizačních týmech obou Mistrovství Evropy konaných v Praze. Mimo cheerleading zaujímá významnou pracovní pozici ve státních službách, přičemž právě její každodenní praxe v práci přináší velký přínos pro její působení v ČACH. S přítelem Standou vychovává dcerku Terezku, která se též věnuje cheerleadingu. Renča není tou osobou, která je často a ráda vidět. Naopak si obvykle nepřeje být veřejně prezentována :-). Nicméně její obrovský kus práce pro cheerleading, který je svým administrativním charakterem mnohdy pro většinu skrytý, nesmí být nedoceněn. Renča si ocenění, za mnohaletou práci, neuvěřitelnou věrnost, oddanost, preciznost a přízeň českému cheerleadingu, rozhodně zaslouží. "


Back