address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Tone Sparby
rozhovor ze dne 1. 11. 2021

Tone je jedním z významných činitelů evropského cheerleadingu. Ačkoli sama nikdy nebyla aktivní cheerleader, tento sport jí natolik uchvátil, že se rozhodla jej podpořit a pomoci rozvinout v Norsku, Evropě a celém světě. Je součástí managementu federace v Norsku, která zastřešuje cheerleading. Byla u zrodu European Cheer Union (ECU), kde dosud působí ve vedoucích pozicích. Zastupovala cheerleading v roli ICU Vice-Presidentky a reprezentanta ICU West Europe.

Jak jsi se dostala k cheerleadingu?

Já osobně z cheerleadingového prostředí vůbec nepocházím a dostala jsem se k němu až díky mé dceři. Ta začala trénovat ve svých 12ti letech za klub Viqueens. Tehdy jsem pracovala v norské federaci curlingu, a protože mne cheerleading nadchl a začala jsem se o něj zajímat, rozhodla jsem pomoci tento krásný sport rozvinout. Začala jsem pomáhat norské federaci (Norwegian federation of American sports), pro kterou jsem začala pracovat jako výkonný ředitel od roku 2007 jako secretary general.

Přibliž nám koncepci fungování Norwegian federation of American sports

Tato federace je tzv. multi sportovně zaměřená a zastřešuje hned několik sportů v Norsku. Členy jsou sportovci nejen z cheerleadingu, avšak ten představuje početně největší obsazení co do aktivních sportovců. Cheerleading jako soutěžní sport má v Norsku historii od roku 1997. Aktuálně zde působí 60 klubů s více než 5000 aktivními sportovci. Členové naší federace jsou sportovními kluby, které jsou neziskovou organizací. Některé kluby sice vlastní tělocvičnu, ale většina z nich trénuje ve školních či jiných sportovních tělocvičnách.

Pověz nám prosím něco o systému cheerleadingových soutěží v Norsku

V Norsku sportovci nesmí soutěžit dříve, než dovrší 12 let věku. Do té doby mohou pouze na soutěžích vystupovat exhibičně a nejsou vůbec hodnoceni porotou. Na soutěžích máme nejvíce Senior L5 a L6 týmy, také Junior L5. Letos na podzim nově otevíráme soutěžní kategorii Junior L4. V Performance Cheer divizích otevíráme pouze Senior a Junior týmy ve Freestyle Pom a Hip Hop kategoriích. Zpravidla v březnu organizujeme nejvyšší Mistrovství Norska, kterého se pravidelně účastní 2000 sportovců, kteří soutěží, k nim pak několik stovek Mini či Youth kategorií, které předvádí svá vystoupení pouze exhibičně.

Dosud jsi součástí managementu evropského zastoupení ICU, tedy ECU. Jaké byly tvé začátky a jaké jsou tvé současné cíle?

V roce 2008 jsem ve slovinské Ljubljani potkala Mike a Karla, samozřejmě na cheerleadingové soutěži. Byly to jedny z prvních kroků ICU v Evropě, v rámci kterých představitelé ICU poznávali různé evropské federace. Od té doby jsme přátelé jak na osobní, tak pracovní rovině.

I díky nim jsem byla jedním z iniciátorů a zakladatelů ECU a působila jsem první čtyři roky na vedoucí pozici v roli Prezidentky organizace, nyní již několik let v ECU působím jako Secretary General. Mým hlavním a dlouhodobým cílem je rozvoj celoevropského a celosvětového cheerleadingu a společné kooperace všech národních cheerleadingových federací.