address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

HISTORIE KLUBŮ

V této sekci se v rámci historických událostí k 20 letům existence České asociace cheerleaders zaměříme na přehled klubů, které byly ať již kratší či delší dobu členskými kluby ČACH, tedy součástí členské základny českého cheerleadingu.

Tento přehled představuje všechny kluby a období jejich členství právě za prvních dvacet let existence ČACH. Celkem se jednalo o 56 registrovaných klubů, v rámci kterých bylo evidováno až 9 tisíc sportovců věnujících se cheerleadingu. Seznam členských klubů ČACH si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu. Níže pak přinášíme prezentace a medailonky těch nejvýznamnějších klubů, které na české cheerleadingové scéně fungovaly anebo i dosud stále fungují.

Vaše práce byla a je nedílnou součástí historie českého cheerleadingu a my vám za ni děkujeme!

Historie klubů


KLUBY